Zdieľaj
---
PETÍCIA
Petícia za schválenie finančnej odluky cirkví a politických strán od štátu v Slovenskej republike. My, dolupodpísaní obyvatelia Slovenskej republiky, týmto požadujeme schválenie právnej úpravy, ktorá zabezpečí finančnú odluku cirkví a náboženských spoločností od štátu, ako aj finančnú odluku politických strán a hnutí od štátu. Pre zabezpečenie činnosti cirkví, náboženských spoločností, ale aj pre činnosť politických strán a hnutí požadujeme zaviesť iný spôsob financovania, ako je ten dnešný – príspevkami zo štátneho rozpočtu.
PODPORIŤ ONLINE *
Súhlasím so zverejnením svojej podpory petícii na webe (zobrazí sa len meno a mesto)
Súhlasím so zasielaním informácií o vývoji tejto petície emailom (maximálne 1x mesačne)
* Podľa Zákona o petičnom práve č. 85/1990 Zb, je možné podať petíciu aj elektronicky, vtedy však k nemu musí byť priložený elektronický formulár, ktorý možno podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Schválená novela zákona o petičnom práve, ktorá zjednodušuje aj podávanie elektronických petícií bude účinná až od 01. septembra 2015 - dovtedy podpísanie len overením emailovej adresy žiaľ nestačí pre potreby petície v zmysle zákona o petičnom práve. Vaša elektronická podpora však nie je zbytočná - každý hlas sa počíta pri podpore zákonodárnej iniciatívy poslancov NR SR z petičného výboru.
Stiahnuť petičný hárok
Stiahnuť .PDF súbor (78 kB)
Členovia petičného výboru
  • Rastislav Antala, Kysucká 1, Bratislava
  • Monika Dimitriadu, Na Dubravy 14, Lietavská Lúčka
  • Martin Chren, Haburská 49/C, Bratislava
  • Juraj Miškov, Prešernova 4, Bratislava
  • Michal Nižňan, Budmerice 355, Budmerice
  • Jozef Kollár, Orechová 703, Viničné
  • Daniel Krajcer, Hlboká cesta 9, Bratislava
Petičný výbor v styku s orgánom verejnej správy zastupuje
Juraj Miškov, Prešernova 4, Bratislava.

Táto osoba je spôsobilá na styk s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
KALENDÁR
August 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Chcete mať informácie o strane SKOK? Nechajte nám svoj email, telefónne číslo alebo sledujte náš Facebook.
Priložte ruku k tvorbe lepšieho sveta. Nechajte nám svoje kontaktné údaje a sami rozhodnite, ako chcete pomôcť.
Súhlasim, s podpisom

Vaše údaje boli úspešne odoslané. Ďakujeme za podporu.

NA VAŠU E-MAILOVÚ ADRESU BOL ZASLANÝ OVEROVACÍ E-MAIL. AŽ PO JEHO POTVRDENÍ BUDE VAŠA PODPORA PRIJATÁ.

Zdieľaj

VÁŠ EMAIL BOL ÚSPEŠNE OVERENÝ A FORMULÁR ODOSLANÝ. ĎAKUJEME ZA PODPORU!

ĽUTUJEME! EMAIL, KTORÝ STE ZADALI UŽ BOL POUŽITÝ.